TUVILYSO.net: Nghiệm lý để tiến bộ

TUVILYSO.net: Nghiệm lý để tiến bộ.

Tôi theo các luật sau:

1) Các sao lưu khác tứ Hóa: Không thể ảnh hưởng đơn vị thời gian mà nó đại diện. Thí dụ sau đây cho thấy tại sao phải có luật này: Năm nay Canh Dần, nếu dùng cung lưu Thái Tuế xem hạn năm thì tất nhiên lưu thiên di ở Thân có lưu Lộc Tồn và lưu Thiên Mã, vậy chẳng lẽ luận mọi người đều có cách Lộc Mã giao trì ở thiên di cả? Nam mệnh cung tiểu hạn luôn luôn ở thế xung với cung Thái Tuế, cùng thí dụ trên chẳng lẽ hễ là nam mệnh mà dùng phép tiểu hạn là năm Canh Dần có Lộc Mã giao trì trong tam hợp mệnh tài quan?

Thành thử các sao lưu hàng năm chỉ có thể ảnh hưởng đến các yếu tố thời gian khác thôi (cách cục nguyên thủy, đại vận, nguyệt hạn v.v…).

Lưu ý: Nếu dùng phép Lưu đại hạn của VĐTTL thì không cần theo luật kể trên.

2) Các sao lưu Hóa: Lưu hóa dựa vào can mà biến đổi các sao thay vì cung vị nên quy luật khác với sao lưu kể trên. Thay vì chỉ xuất hiện năm như các sao lưu khác, lưu Hóa hiện diện trong mọi đơn vị thời gian. Gọi là “sao hóa bay đầy trời”.

Ông Tử Vân đã đưa ra quy luật tổng quát hai sao hóa nếu kết hợp thì phải thuộc đơn vị gần nhau mới mạnh, thí dụ: có Lộc nguyên thủy và niên Lộc giáp thì coi như không có giáp, nếu được hỗ trợ để có thể coi là giáp thì vẫn là cộng hưởng yếu hơn Lộc nguyên thủy và (đại) hạn Lộc giáp, hoặc hạn Lộc và niên Lộc giáp.

 

Tôi xin đóng góp một ý kiến có hơi khác nhưng lý cùng loại, là sao hóa của một đơn vị thời gian, nếu đơn độc, chỉ có ảnh hưởng đáng kể với đơn vị đó và đơn vị gần nó. Chi tiết là:

-Hóa nguyên thủy chỉ ảnh hưởng cách cục nguyên thủy và đại vận.

-Đại hạn hóa (gọi tắt là hạn hóa) có thể ảnh hưởng hết các cách cục nguyên thủy, của đại hạn, và của lưu niên.

-Niên hóa (thường gọi là lưu Hóa nhưng tạm giữ tên niên hóa để dễ nhận diện) chỉ ảnh hưởng đại hạn và lưu niên.

Từ đó có thể suy ra kết quả thực tế sau:

-Đại hạn hóa và niên hóa giáp chỉ có tác dụng đáng kể nếu tính là cung ứng năm hoặc đại hạn.

-Hóa nguyên thủy và đại hạn hóa giáp chỉ có tác dụng đáng kể nếu tính là cung nguyên thủy hoặc đại hạn.

-Hóa nguyên thủy và niên hóa giáp thì ảnh hưởng yếu hơn trên, và cung phải tính là đại hạn.

Trường hợp cả ba đời Hóa (nguyên thủy, đại hạn, lưu niên) tụ hội thì dĩ nhiên kinh khủng, không có quy luật gì khác.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Tử Vi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s